Bensinutbudet i Sverige ändras den 1/9  2021 på grund av ändringar i den så kallade reduktionsplikten.

Standardbensinen idag är 95-oktanig bensin med inblanding av 5% etanol. Denna inblandning kommer att höjas till 10%, och denna bensin går under beteckningen E10. Bilar yngre än 10 år lär kunna köra på denna bensin utan problem. För äldre bilar kan problem uppstå, framför allt i bränslepump, packningar och slangar. BIL Sweden har sammaställt en lista över ett större antal personbilsmodeller och hur de tål E10-bensin. Den listan hittar du här.

Den 98-oktaniga bensinen kommer även fortsättningsvis endast att innehålla 5% etanol och saluförs under beteckningen E5.

Se i övrigt Transportstyrelsens information om E10.