Klubben är öppen för alla som har ett seriöst intresse för bevarandet av gamla bilar och motorcyklar men det är inget krav på innehav av veteranfordon. Genom ditt medlemskap kan du också få möjlighet att teckna en speciellt förmånlig försäkring förutsatt att ditt fordon uppfyller de krav som ställs. Såväl veteranbilar som veteranmotorcyklar kan försäkras

 

Vi har också en tidning som utkommer med fyra nummer per år. Tidningen heter "GMHK Ventilen" och innehåller reportage från träffar samt information om kommande arrangemang. Där finns också möjlighet att annonsera reservdelar och fordon.

 

Från och med 2023 är medlemsavgiften för fullbetalande 325 kr och för familjemedlem 75 kr.

För ny medlem som betalar från och med 1 oktober 2023 ingår medlemskap till 2024-12-31.

Observera gärna vårt förmånliga utökade familjemedlemskap.

 

Beloppet inbetalas till plusgirokonto nr 522999-2 
eller Swish 123 462 8327.

 

För medlemskap kontaktar du:
Göteborgs Motorhistoriska Klubb
Box 106
401 21 Göteborg
     eller e-mail.