Den som är medlem i GMHK har möjlighet att teckna en mycket förmånlig försäkring för sitt samlarfordon. Medlemmar kan också teckna lager-, renoverings- eller uppställningsförsäkring för sådana fordon som ännu inte är färdiga att använda i trafik.

Kontakta Claes Antonsson, Nöteviken 234, 473 91 Henån (tel. 0304-30854 , mobil 0708-866526) för mer information om försäkringar.

Ansökningsblankett finns att hämta på MHRFs hemsida. Där finns också instruktioner om hur fordonet skall fotograferas.

MHRF