Home
      History
      Aim
      Membership
      Insurance
      Events
      Photo gallery
    [ Calendar ]
      Links
      Contact


        Svenska
        Technical info


GMHK logo
Göteborgs Motorhistoriska Klubb

 

17 Dec

 

Elvakaffe

Plats: Fritiofs garage i Bårhult 11.00
21 Jan

 

Elvakaffe

Plats: Fritiofs garage i Bårhult 11.00
25 Jan

 

Inneträff

Plats: Skyttegillet 19.00

Jonas Alfredsson förklarar vad du har för krafter i en bil vid t.ex. undanmanövrar.

Jonas Alfredsson har uppfunnit en ny typ av differentialspärr vilken han kommer att presentera. Han kommer även att presentera fördelar respektive nackdelar med olika typer av differentialspärr/differentialbromssystem med avseende på prestanda, vinterframkomlighet, fordonsstabilitet mm.
27 Jan

 

Veteranmarknad

Plats: Volvo Cars Torslanda 09.00

Säljare 08.00, besökare 09.00
Försäljning av fika och korv.
Se inbjudan med karta.
18 Feb

 

Elvakaffe

Plats: Fritiofs garage i Bårhult 11.00
22 Feb

 

Årsmöte

Plats: Skyttegillet 19.00

Peter Edqvist från MHRF informerar om MHRFs arbete med politiker och förslag till bestämmelser.
Kaffe från ca 18.30
18 Mar

 

Elvakaffe

Plats: Fritiofs garage i Bårhult 11.00
15 Apr

 

Elvakaffe

Plats: Fritiofs garage i Bårhult 11.00
13 May

 

Elvakaffe

Plats: Fritiofs garage i Bårhult 11.00
25 May

 

Lilla sommarturen

Se beskrivning
17 Jun

 

Elvakaffe

Plats: Fritiofs garage i Bårhult 11.00
15 Jul

 

Elvakaffe

Plats: Fritiofs garage i Bårhult 11.00
19 Aug

 

Elvakaffe

Plats: Fritiofs garage i Bårhult 11.00
16 Sep

 

Elvakaffe

Plats: Fritiofs garage i Bårhult 11.00
21 Oct

 

Elvakaffe

Plats: Fritiofs garage i Bårhult 11.00
18 Nov

 

Elvakaffe

Plats: Fritiofs garage i Bårhult 11.00
16 Dec

 

Elvakaffe

Plats: Fritiofs garage i Bårhult 11.00